nadpis_kontakty

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

stin

Napište nám
 
 
 
 
 
 
 

 
Odesíatel/ka zprávy společnosti Autocentru - Rozkoš, s.r.o., tímto dává svůj výslovný, bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů s tím, aby společnost Autocentrum - Rozkoš, s.r.o.(dále jen „ARO“), IČ: 63249898, se sídlem Jihlava, Znojemská 96, PSČ 586 01, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40044 spravovala, zpracovávala a uchovávala všechny jí(m) poskytnuté osobní údaje, které ARO poskytl(a). Žadatel(ka) bere na vědomí, že jí(m) poskytnuté údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, který pro ARO zpracovává osobní údaje. Svůj souhlas poskytuje žadatel(ka) na dobu 10 let. Žadatel(ka) si je vědom(a) toho, že své údaje poskytuje dobrovolně a že má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, pokud o to požádá, jakož i právo, požádat ARO o vysvětlení v případě, že zjistí nebo se domnívá, že ARO provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, resp. právo požadovat, aby ARO takto vzniklý stav odstranila.
 
 
 
Who's Online
Právě připojeni - hostů: 4