Toyota Asistenční služba  

Pomoc v nouzi zdarma 24 hodin denně

Jako nedílnou součást programu, zajišťujícího spokojenost zákazníka, představuje Toyota služby Toyota Eurocare.  Vyhlášená kvalita vozů Toyota spolu s výhodami, které nabízí Toyota Eurocare, jsou záruky toho, že jízda bude probíhat v naprosté pohodě s vědomím dokonalého zajištění.

Kontakt na Eurocare :
Vozidla z ČR ze zahraničí
Toyota 800 135 246 +420 221 586 622
Prius 800 101 007 +420 221 586 626
Lexus 800 100 717 +420 221 586 505

*používejte mezinárodní předčíslí 00 (nebo +) pro všechny evropské země, kromě Finska (990).

 

Kontaktujte Toyotu Eurocare v případě:
   - Mechanické poruchy
   - Když dojde palivo
   - Vybití akumulátoru
   - Defektu pneumatiky
   - Ztracených klíčů nebo klíčů zamčených ve voze

  V místě bydliště Nad 50 km V zahraničí
Silniční asistence X X X
Odtahová služba X X X
Služby asistenčního centra X X X
Vyzvednutí opraveného vozu   X X
Hotel   X X
Náhradní vůz   X X
Náhradní doprava   X X
Náhradní řidič     X
Repatriace     X

 

Silniční asistence

Jestliže nastane velmi nepravděpodobná událost, že vůz Toyota se stane nepojízdným, Toyota Eurocare zařídí na své náklady:

- okamžitý zásah servisního vozu profesionální silniční asistenční služby
- servisní vůz silniční asistenční služby zajistí opravu jakékoli menší škody přímo na místě

 


Odtahová služba

Jestliže nelze vůz zprovoznit na místě, Toyota Eurocare zajistí:

- odtažení nepojízdného vozu do nejbližšího servisu Toyota
- je-li třeba umístit vůz přes noc na bezpečné místo, zajistí tuto úschovu do maximální hodnoty 83 €
- asistenční služba dále zajistí i odtažení návěsu nebo karavanu, tažených nepojízdným vozidlem, do téhož autorizovaného servisu Toyota

 

Služby asistenčního centra

V případě jakéhokoli problému jako je vykradení auta, ztráta kreditních karet, nemoc nebo potřeba obecné rady, je k dispozici Toyota Eurocare a její poradenský tým, který vám poradí nebo předá zprávy Vámi určeným osobám. Může se stát, že nebudeme moci pokrýt náklady spojené s daným problémem, ale s jistotou Vám pomůžeme najít řešení.

 

 

V případě, že porucha nastane dále, než 50km od zákazníkova trvalého bydliště:

Nastane-li porucha vozu dále než 50 km od místa vašeho bydliště, a autorizovaný servis Toyota není schopen uvést vůz do provozu týž den, řidič včetně spolucestujících si může zvolit jednu z následujících možností:

 

Vyzvednutí opraveného vozidla

Jestliže je nutné vyzvednout opravené vozidlo z autorizovaného servisu Toyota, který je od bydliště uživatele vzdálen více než 50 km, pak Toyota Eurocare na žádost uživatele zajistí a zaplatí jízdenku vlakem první třídy pro jednu osobu do místa, kde se opravený vůz nachází. Jestliže cesta vlakem trvá déle než 6 hodin, je možné poskytnout alternativně letenku v obchodní třídě.

 

 

Hotel

Přejí-li si cestující zůstat v místě opravy vozu, Toyota Eurocare zajistí platbu ubytování v hotelu pro řidiče a spolucestující nejdéle na 4 noci a v nejvyšší ceně 127 € na osobu a noc. Stravu a další útraty hradí cestující sami.

 

 Náhradní vůz

Přeje-li si řidič použít náhradní vozidlo po dobu opravy, Toyota Eurocare zajistí přistavení náhradního vozu stejné kategorie, a to nejdéle na 3 dny. Ačkoli je vždy vyvinuto maximální úsilí k zajištění odpovídajícího náhradního vozu, nemůže být převzata zodpovědnost za jakékoli problémy vzniklé s tímto zapůjčením a se společností, která zapůjčení zajišťuje. Veškeré další náklady s provozem zapůjčeného vozu hradí řidič sám.

 

Náhradní doprava

Toyota Eurocare zajistí i uhradí dopravu pro řidiče i spolucestující vlakem v první třídě pro umožnění pokračování jejich cesty do cílového místa, nebo zpáteční cestu pro umožnění návratu do místa bydliště (do země registrace vozu). V případě, že by doba cesty vlakem přesáhla 6 hodin, bude zajištěna letecká doprava v obchodní třídě.

 

 

Nastane-li porucha vozu v zahraničí:

Náhradní řidič

V případě, že by všechny osoby oprávněné a způsobilé k řízení daného vozidla onemocněly a v cestě by nebylo možno dále pokračovat, poskytne Toyota Eurocare na vlastní náklady náhradního řidiče. Tento řidič posléze zajistí cestu do místa vašeho bydliště nebo pokračování do cílového místa. Všechny přidružené náklady s výjimkou nákladů na poskytnutí náhradního řidiče nese zákazník. Tato služba je k dispozici jen v případě, že porucha nastane v zahraničí.

 

Repatriace

V případě, že je nemožné vůz v zahraničí opravit, Toyota Eurocare pomůže zajistit a přijme odpovědnost za úhradu nákladů spojených s repatriací tohoto vozu do autorizovaného servisu Toyota, ktrerý vy určíte. Tato služba je k dispozici jen v případě, že porucha nastane v zahraničí

 

 

 

Dodání náhradních dílů

Pokud nemůže vůz být opraven z důvodu nedostatku náhradních dílů v dané oblasti, Toyota Eurocare zajistí a pošle tyto náhradní díly do autorizovaného servisu Toyota, který provádí opravu tohoto vozu. V případě, že se nejedná o díly uvedené v podmínkách záruční smlouvy s výrobcem tohoto vozu, je cena těchto dílů hrazena zákazníkem.